Vergoedingen & Tarieven


Mulder & Van Schie voldoet aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen 50-100% van onze behandelingen vergoed krijgt. De precieze vergoeding is afhankelijk van het type zorgverzekering dat je hebt afgesloten.

Type zorgverzekering
De drie meest voorkomende typen zorgverzekeringen zijn een budgetpolis, een naturapolis of een restitutiepolis. Weet je niet meer welk type verzekering je hebt afgesloten? Je kunt dit op je polisblad zien of opvragen bij je zorgverzekeraar.

  • Een restitutiepolis is gemiddeld een paar euro per maand duurder dan een naturapolis en biedt een ruimere vrije zorgkeuze. Met een restitutiepolis krijg je 70-100% van je behandeling vergoed.
  • Een naturapolis biedt beperkte vrije zorgkeuze. Bij Mulder & Van Schie krijg je met een naturapolis 50% tot ruim 70% van je behandeling vergoed.
  • Een budgetpolis biedt de laagste premie, maar géén vrije zorgkeuze. Op die manier proberen zorgverzekeraars kosten te besparen. Ziekenhuizen, huisartsenverenigingen en de Nederlandse Zorgautoriteit hebben gewaarschuwd voor budgetpolissen, omdat patiënten met onverwachte kosten te maken krijgen en zorgkwaliteit onder druk staat. Gelukkig zijn er maar weinig mensen die voor een budgetpolis kiezen. Als je een budgetpolis hebt is er bij Mulder & Van Schie geen vergoeding mogelijk. We raden je in dat geval aan om aan het einde van het jaar over te stappen naar een naturapolis of restitutiepolis.

Eigen risico
Er is bij vergoeding vanuit het basispakket sprake van een wettelijk verplicht eigen risico. Voor 2023 is dit bedrag € 385,-. Deze kosten zijn eenmalig. Als je deze kosten al hebt gemaakt bij een andere zorgverlener, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Vergoedingen in 2023
Vanaf 2022 vergoeden zorgverzekeraars niet meer per traject, maar per sessie. Je krijgt een maandelijkse factuur die je in kunt dienen bij je zorgverzekeraar.

Bij het vaststellen van onze tarieven volgen we de wettelijke richtlijnen. Vanaf 2022 gelden er verschillende tarieven voor diagnostiek, behandeling en voor intercollegiaal overleg. Met diagnostiek bedoelen we: samen vaststellen wat er bij jou aan de hand is, en waar je last van hebt. Dat kan in een gesprek en met behulp van vragenlijsten. Intercollegiaal overleg is overleg met onze collega’s, bijvoorbeeld als we (anoniem) jouw problematiek met collega’s bespreken om de beste behandeling te kiezen. Of als we na toestemming van jou overleggen met je huisarts of medisch specialist.

Tarieven 2023
De verschillende behandelcodes vind je tussen de haakjes. Een intakesessie valt onder ‘Diagnostiek’ en een behandelsessie onder ‘Behandeling’.

Diagnostiek

5 minuten (CO0042)€ 37,87
15 minuten (CO0172)€ 65,19
30 minuten (CO0302)€ 108,04
45 minuten (CO0432)€ 151,07
60 minuten (CO0562)€ 173,40
75 minuten (CO0692)€ 211,34
90 minuten (CO0822)€ 259,01
120 minuten (CO0952)€ 373,08

Behandeling

5 minuten (CO0107)€ 29,68
15 minuten (CO0237)€ 52,99
30 minuten (CO0367)€ 90,36
45 minuten (CO0497)€ 128,40
60 minuten (CO0627)€ 152,50
75 minuten (CO0757)€ 187,76
90 minuten (CO0887)€ 229,30
120 minuten (CO1017)€ 337,14

Intercollegiaal overleg

kort (OV0007)€ 23,58
lang (OV0008)€ 71,88

In het nieuwe systeem betaal je elk jaar opnieuw je eigen risico. Als een behandeling is gestart in 2022 en deze loopt door in 2023, dan betaal je in beide jaren het eigen risico.

De meeste sessies duren ongeveer 45 minuten. Tijdens de intake maken we een inschatting van de verwachte behandelduur. In de meeste gevallen heb je eens per twee weken een gesprek.

Voor wie zijn onze behandelingen bedoeld?
De behandelingen van Mulder & Van Schie vallen binnen de Generalistische Basis GGZ, en zijn bedoeld voor volwassenen met lichte tot middelzware klachten. Wij bieden helaas geen behandeling aan mensen jonger dan 18 jaar. Bij complexere problematiek kan een behandeling in de specialistische GGZ geschikter zijn. Bij twijfel ben je welkom voor een kosteloze en vrijblijvende kennismaking.

Annuleren
Een afspraak kun je minimaal 48 uur van tevoren afzeggen of verplaatsen via telefoon, voicemail of e-mail. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 60,- voor het gemiste gesprek in rekening.

Zelf betalen
Wil je liever zelf betalen? In dat geval betaal je €124,16 per gesprek van 45 minuten.

Wat betekent dit voor mij?

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raden we je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen. Je kunt daarvoor de volgende tekst in je e-mail of chat plakken:

Welke bedragen vergoeden jullie voor een behandeltraject bij een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog die contractvrij werkt?

Wil je eerst weten of er voldoende klik is? Dan ben je van harte welkom voor een vrijblijvende kennismaking. Voor een kennismaking heb je geen verwijzing van je huisarts nodig. Alleen als je na de kennismaking besluit om je aan te melden voor een behandeling, vragen we om een verwijsbrief. Wij zijn aangesloten bij ZorgDomein. Dit is een platform waarmee verwijsbrieven veilig digitaal kunnen worden verstuurd.