Vergoedingen & Tarieven

Mulder & Van Schie voldoet aan de eisen van alle Nederlandse zorgverzekeraars, waardoor je in de meeste gevallen recht hebt op een gedeeltelijke vergoeding vanuit het basispakket. Hoeveel je vergoed krijgt, hangt van je zorgverzekeraar en je polis af.

Bij vergoeding vanuit het basispakket geldt een wettelijk verplicht eigen risico van € 385,-. Als je deze kosten dit kalenderjaar al bij een andere zorgverlener hebt gemaakt, hoef je deze niet opnieuw te betalen.

Over het algemeen biedt een restitutiepolis de meest ruime vergoeding. Na het verrekenen van je eigen risico wordt meestal 70-100% vergoed. Bij een naturapolis is dat ongeveer  50-70%, en met een budgetpolis is er bij Mulder & Van Schie alleen een zeer beperkte vergoeding mogelijk. 

Voor wie?

Mulder & Van Schie richt zich alleen op de behandeling van volwassenen (18+) met lichte tot middelzware psychische klachten. Voor ernstige psychische klachten, zoals psychoses, eetstoornissen, suïcidale plannen of ernstige en langdurende depressie of angst, verwijzen we naar gespecialiseerde hulpverlening.

Onze behandelaren behandelen in het Nederlands, sommigen ook in het Engels. 

Tarieven

Bij het vaststellen van onze tarieven volgen we de wettelijke richtlijnen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).

Kennismaking
Gratis en vrijblijvend, geen verwijsbrief nodig.

Intake
Als je na de kennismaking besluit om verder te gaan, dan plannen we een intake in om te onderzoeken wat er aan de hand is (diagnostiek). De intake bestaat meestal uit één of twee sessies van 60-90 minuten.

  • Tarief 45 min (CO0432): € 159,70
  • Tarief 60 min (CO0562): € 183,44
  • Tarief 75 min (CO0692): € 223,48
  • Tarief 90 min (CO0822): € 274,01

Behandeling
Na de intake wordt samen met je behandelaar een behandelplan opgesteld, met een inschatting van het aantal benodigde gesprekken. Behandelsessies duren meestal 45-60 minuten. Soms zijn -in overleg- dubbele sessies wenselijk.

  • Tarief 45 min (CO0497): € 135,89
  • Tarief 60 min (CO0627): € 161,46
  • Tarief 75 min (CO0757): € 198,72
  • Tarief 90 min (CO0887): € 242,76

Overleg met collega’s
Soms is het nodig om je behandeling (anoniem) met onze collega’s te bespreken en ervaring te delen, bijvoorbeeld bij complexere problematiek. Of het kan nodig zijn om met je huisarts of medisch specialist te overleggen, uiteraard alleen na jouw toestemming. 

Voor dat overleg gelden de volgende tarieven:

  • Intercollegiaal overleg kort (OV0007): € 25,05
  • Intercollegiaal overleg lang (OV0008): € 76,35

Annuleren

Een afspraak kun je tot 48 uur van tevoren kosteloos afzeggen of verplaatsen door een e-mail te sturen aan je behandelaar. Wanneer het korter van tevoren is kunnen wij geen andere afspraak meer inplannen en brengen wij € 60,- voor het gemiste gesprek in rekening. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Zelf betalen

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om zelf te betalen, bijvoorbeeld als je werkgever je traject vergoedt. 

Een bijkomend voordeel is dat je vaak sneller bij ons terecht kan; in ons team werken ook universitair geschoolde psychologen die niet samenwerken met zorgverzekeraars, en zij hebben meestal een ruimere beschikbaarheid.

Als je zelf betaalt, geldt een tarief van € 132,24 per sessie van 45 minuten.

Wat betekent dit voor mij?

Als je van tevoren zeker wilt weten welke vergoeding je ontvangt, raden we je aan om dit bij je zorgverzekeraar na te vragen. Je kunt daarvoor de volgende tekst in je e-mail of chat plakken:

Welke bedragen vergoeden jullie voor een behandeltraject bij een BIG-geregistreerde GZ-psycholoog die contractvrij werkt? De code voor een behandelgesprek van 60 minuten is CO0627.

Benieuwd naar onze aanpak?