Verwijzers


Cliënten verwijzen

Het is via Zorgdomein mogelijk om cliënten naar ons te verwijzen, behalve wanneer de afstand tot onze praktijk meer dan 30 kilometer bedraagt. Wanneer verwijzen via Zorgdomein niet mogelijk is, kan de verwijsbrief per beveiligde mail naar info@mulderenvanschie.nl worden gestuurd.

Eisen verwijsbrief

Voor acceptatie door zorgverzekeraars is het belangrijk om op de verwijsbrief de volgende gegevens te vermelden:

  • De persoonsgegevens van de cliënt
  • De AGB-code van de verwijzer (en indien afwijkend van verwijzer: naam contactpersoon, specialisme en telefoonnummer)
  • ‘Vermoeden DSM V-stoornis’ is voldoende om te vermelden. Een specifieke stoornis noemen mag, maar hoeft niet.
  • Het echelon: betreft het een verwijzing voor een behandeling in de basis-GGZ of Specialistische GGZ
  • Of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de GGZ

Doelgroep 
Wij behandelen personen vanaf 18 jaar. Als je cliënt op korte termijn 18 jaar wordt, dan kan dit eventueel in overleg via info@mulderenvanschie.nl.

Contact

Voor inhoudelijk overleg over de aanmelding, behandeling of eindbrief van je cliënt kun je contact opnemen via info@mulderenvanschie.nl. Mocht je telefonisch willen overleggen dan horen we graag op welke momenten je bereikbaar bent.