Werkwijze


Mulder & van Schie biedt individuele behandelingen bij het oplossen van psychische klachten en problemen. Wat kun je verwachten als je een behandeltraject bij Mulder & van Schie volgt?

Kennismaking en intake
Er vindt een gratis kennismaking plaats waar je jezelf via het contactformulier of telefonisch voor kunt aanmelden. Deze vrijblijvende kennismaking is bedoeld om een globaal beeld van je klachten te krijgen en om meer uitleg te geven over onze behandelwijze. Je kunt tijdens deze kennismaking ervaren of deze behandeling en de psycholoog bij je behoefte aansluiten. Ook worden verschillende praktische zaken besproken, waaronder vergoeding door zorgverzekeraars, afmeldbeleid en doorverwijzing. Deze kennismaking duurt ongeveer 20 minuten en kan op locatie of telefonisch, afhankelijk van je voorkeur.

Als je met de psycholoog overeen komt om een behandeltraject te starten, volgt een uitgebreid intakegesprek. Hierin wordt je probleem zo helder mogelijk in kaart gebracht, zo nodig met behulp van vragenlijsten of testmateriaal. Er wordt eventueel een diagnose gesteld en samen met jou een inschatting gemaakt van het aantal behandelsessies. Ook wordt er gezamenlijk een adequaat behandelplan opgesteld waarin doelen voor de behandeling staan beschreven.

Hoe snel kun je terecht?
We doen ons best je binnen twee werkdagen terug te bellen en binnen twee weken een vrijblijvende kennismaking in te plannen. Voor sommige locaties geldt een wachttijd. Helaas hebben we voor een aantal locaties tijdelijk een aanmeldstop vanwege de lange wachttijd. We hebben op dit moment plaats voor behandeling in Haarlem en Utrecht en voor online behandeling.
Een indicatie van de wachttijd per locatie:

Amsterdam West: half juli, tijdelijk geen plaats voor behandeling
Amsterdam Zuid:  half juli, plaats voor behandeling
Den Dolder: aanmeldstop, tijdelijk geen plaats voor behandeling
Haarlem: half juni plaats voor behandeling
Utrecht Centrum: half juni plaats voor behandeling
Online: half juni plaats voor behandeling

Laatste update: 14-06-2024

Behandeling
Na de intake wordt gestart met de behandeling. De duur van de behandeling varieert van vijf tot twaalf gesprekken. De intake duurt ongeveer 60-90 minuten, vervolgsessies ongeveer 45 minuten. Doorgaans vinden gesprekken eens per twee weken plaats, dit wordt uiteraard samen met jou afgestemd. De voortgang van de behandeling wordt steeds geëvalueerd, zo nodig ook weer met korte vragenlijsten. Indien nodig kan er ook tussendoor contact zijn met je doorverwijzer. Dit gebeurt alleen als je daar toestemming voor geeft. In de laatste sessie kijken we evaluerend terug en besteden we aandacht aan terugvalpreventie, zodat het ook na de behandeling goed met je blijft gaan. De mogelijkheid voor een follow-up afspraak, een aantal maanden later, wordt altijd geboden.

Waarnemingsregeling
Mulder & van Schie hanteert een waarneemregeling. Cliënten blijven in zorg bij de psycholoog met wie ze het kennismakingsgesprek en intakegesprek hebben gevoerd. Bij ziekte, vakantie of onvoorziene omstandigheden regelen de gezondheidszorgpsychologen binnen de praktijk onderling de waarneming.

Aanpak
De aanpak van Mulder & van Schie is gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), die zeer effectief is gebleken in het behandelen van depressie, slaapproblemen en andere psychische klachten. ‘Cognitief’ verwijst naar je kennis en denkbeelden: welke misverstanden en dieperliggende overtuigingen houden bepaalde patronen in stand? Gedrag is een andere belangrijke factor om inzicht in te krijgen. Wat doe je waardoor je klachten in stand blijven en wat kun je doen om ervan af te komen? Voor meer informatie over CGT, kijk op www.vgct.nl.

Deze vorm van therapie wordt indien dat passend is aangevuld met verschillende therapeutische methoden en technieken die hieronder beschreven staan.

EMDR
Na een traumatische ervaring of ingrijpende gebeurtenis kunnen hevige klachten blijven bestaan. Voorbeelden hiervan zijn herbelevingen, herinneringen die angst en spanning oproepen, schrikreacties of nachtmerries. Om deze klachten te verminderen kan EMDR een passende behandelmethode zijn. Door het terughalen van de gebeurtenis en tegelijk de ogen te bewegen wordt de herinnering aan de gebeurtenis op een andere manier opgeslagen, waardoor de emotionele lading minder wordt. Voor meer informatie over EMDR, kijk op www.emdr.nl.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
ACT is een therapievorm die voortgekomen is uit de cognitieve gedragstherapie en waaronder ook mindfulness behoort. Het uitgangspunt is dat vechten tegen onvermijdelijke negatieve of ongewenste gevoelens en gedachten ten koste gaat van een waardevol leven. De therapie combineert acceptatie of aanvaarding van deze gevoelens en gedachten (acceptance) met gedragsverandering die nodig is om jezelf te verbinden aan je doelen en waarden in jouw leven (commitment).

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is doelgericht en gaat uit van jouw kracht. De nadruk ligt vooral op versterken van dat wat al goed is. Door concrete doelen te stellen en deze te waarderen op een schaal van nul tot tien kun je je vooruitgang steeds weer bepalen en bekijken wat er nodig is om een stapje verder te komen, altijd met het eindpunt in het oog.

Partnerrelatietherapie
Partnerrelatietherapie kan een oplossing zijn wanneer de spanningen in de relatie zo hoog oplopen en jullie er samen niet meer uit komen. Om inzicht te krijgen in de problemen en patronen die voor problemen zorgen helpt het vaak om met een psycholoog te praten. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn onder andere: communicatie, het aangeven van grenzen, wensen en behoeften, intimiteit en seksualiteit, en conflicthantering. Bij Mulder & van Schie werken we met de principes uit de Systeemtherapie. Meer informatie hierover vind je op de website van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.

Voor wie
Voor elke adolescent en volwassene die klachten ervaart en deze actief wil aanpakken. Blijf niet te lang doorlopen met klachten, door te denken dat het niet zoveel voorstelt of dat je het wel alleen redt. Juist door klachten bijtijds te behandelen, kan de behandeling kortdurend blijven en voorkom je het verergeren van de klachten.

Zowel individuen als stellen zijn welkom bij onze praktijk.